Strona Główna / O Nas / Nasze wartości i zasady postępowania

NASZE WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA

Charakter naszej działalności nakłada na nas bardzo dużą odpowiedzialność. Zdobycie zaufania mieszkańców, pacjentów i ich rodzin oraz osób trzecich, z którymi współpracujemy oraz władz publicznych jest niezwykle istotne.
Uczciwość nie zna granic. Musimy dążyć do osiągnięcia najwyższych standardów etycznych we wszystkich naszych działaniach na całym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie naszych standardów jakościowych w całej Grupie oraz naszych wartości i zasad etycznych, zgodnie z naszym kodeksem postępowania w zakresie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Kodeks postępowania „Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)”

W naszej działalności, w sektorze opieki zdrowotnej słowa „szacunek” i „uczciwość” nabierają zupełnie nowego wymiaru. W związku z tym musimy zawsze pamiętać, że etyka i odpowiedzialność społeczna dotyczą nas wszystkich, bez względu na pozycję w firmie i sytuację, w jakiej możemy się znaleźć. Kodeks postępowania „Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu” umożliwia każdemu pracownikowi Grupy oraz wszystkim naszym interesariuszom (pacjentom, rodzinom, dostawcom, partnerom itp.) uczciwe i odpowiedzialne zachowanie w każdych okolicznościach.
KODEKS ETYKI – pobierz

 

Polityka zapobiegania korupcji i handlu wpływami

W naszej Grupie wprowadzono politykę zapobiegania korupcji i handlu wpływami w celu przestrzegania francuskiej ustawy o przejrzystości, walce z korupcją i modernizacji życia gospodarczego (znanej jako ustawa „Sapin 2”) oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie w krajach, w których prowadzimy działalność. Grupa stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec wszelkich form korupcji.
POLITYKA ZAPOBIEGANIA KORUPCJI I HANDLU WPŁYWAMI – pobierz

 

Karta odpowiedzialnych zamówień

W ramach społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR), Grupa stara się traktować swoich dostawców, usługodawców, partnerów i konkurencję w sposób uczciwy i sprawiedliwy, aby utrzymać jakość relacji, które są niezbędne dla trwałego sukcesu. W związku z tym, poprzez Kartę Odpowiedzialnych Zamówień podjęła niezbędne zobowiązania wobec swoich dostawców, aby zapewnić, że są oni traktowani z szacunkiem i neutralnością oraz poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.
KARTA ODPOWIEDZIALNYCH ZAMÓWIEŃ – pobierz

 

Ochrona danych osobowych

W związku z naszą działalnością przetwarzamy dane osobowe, z których część to dane wrażliwe (np. dane medyczne). Jednakże nasi rezydenci, pacjenci, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i inne osoby mają prawo do prywatności i poszanowania ich danych osobowych, które przetwarzamy:

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Ta platforma służy do dokonywania zgłoszeń w sprawach potencjalnych nieprawidłowości polegających w szczególności na naruszeniu przez spółkę lub osoby działające na jej rzecz przepisów prawa lub przyjętych przez spółkę standardów postępowania i regulacji wewnętrznych.

Jest ona dostępna pod adresem: https://orpea.signalement.net/

Wszystkie powiadomienia otrzymane przez platformę są traktowane jako poufne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.