Neurologiczna (reedukacja chodu)

Jednym z głównych deficytów neurologicznych po udarze mózgu, urazie rdzenia kręgowego i/lub głowy oraz z powodu innych, przewlekłych chorób neurologicznych jest niedowład kończyn. Może on obejmować porażenie jednej lub dwóch kończyn po tej same stronie ciała (połowiczy), obu kończyn symetrycznie – najczęściej dolnych lub czterech kończyn (tzw. tetraplegia). Aby uzyskać jak największy sukces terapeutyczny - ustąpienie niedowładów i umożliwienie powrotu do pełnej sprawności - rehabilitacja powinna być prowadzona przez wykwalifikowany personel fizjoterapeutyczny przy użyciu najnowocześniejszych metod rehabilitacyjnych, które umożliwiają szybkie i bardzo precyzyjne diagnozowanie oraz mierzenie dysfunkcji, a także bardzo wysoką skuteczność terapii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wczesna po udarze (urządzenia robotyczne)

Rehabilitacja wczesna po udarze jest nieodłącznym i bardzo ważnym procesem leczenia. Powinna być zastosowana jak najszybciej – najlepiej już w szpitalu, a następnie kontynuowana w profesjonalnej placówce przez doświadczony, wykwalifikowany personel. Takie działanie znacznie zwiększa szanse na wycofanie się deficytów neurologicznych, powrót do samodzielności, poruszania się, komunikowania, powrót do pracy, czy kontynuację swojego hobby. Zaniechanie rehabilitacji - poza brakiem szans na powrót do stanu klinicznego sprzed udaru - może spowodować groźne powikłania m.in. ze strony układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia pracy jelit, gruczołów wydzielania wewnętrznego, rozwoju cukrzycy, a także odleżyn oraz pogłębiania deficytów neurologicznych. Na skutek uszkodzenia komórek nerwowych mózgu może też dojść do afazji, której objawami są niewyraźna mowa, brak możliwości wypowiadania się czy trudności w zrozumieniu słów wypowiadanych przez inną osobę. Poza oczywistą koniecznością wdrożenia jak najszybszego leczenia zarówno szpitalnego, jak i rehabilitacyjnego, czasami nie udaje się uzyskać zadowalającego efektu przy użyciu standardowych metod rehabilitacyjnych. Niezbędne staje się wówczas leczenie rehabilitacyjne z użyciem najbardziej wyszukanych metod rehabilitacyjnych, w tym robotów, a także konieczność opieki interdyscyplinarnego zespołu specjalistów składającego się z lekarzy rehabilitacji, internistów, psychologa, i fizjoterapeutów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Neurologiczna przewlekła (robot Centaur 3D)

Różnorodność objawów, nieprzewidywalność przebiegu choroby, uciążliwość z którą pacjenci muszą zmagać się w życiu codziennym sprawia, że rehabilitacja osób przewlekle chorych neurologicznie jest jednym z najtrudniejszych zagadnień w tej dziedzinie medycyny. Rehabilitacja w tym przypadku jest leczeniem objawowym, a przewlekłe choroby neurologiczne obejmują szerokie spektrum – od problemów wegetatywnych przez subtelne deficyty w koordynacji ruchu do pełnoobjawowych porażeń i niedowładów. Niezależnie od choroby, skutkiem może być niepełnosprawność oraz obniżenie jakości życia, co utrudnia samodzielność, samoobsługę i swobodę poruszania się w każdych warunkach. Prowadzony proces terapeutyczny skutecznie zmniejsza skutki choroby, wspomagając tym samym leczenie farmakologiczne. W Klinice Międzylesie w przewlekłej rehabilitacji neurologicznej jest wykorzystywany nowoczesny robot Centaur 3D.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ortopedyczna ANTYGRAWITACJA

Problem schorzeń kręgosłupa, takich jak zwyrodnienie, skolioza, wady postawy, przewlekłe choroby zapalne jak np. RZS, ZZSK, to jeden z największych zagadnień współczesnego świata. Praca przy biurku, długotrwała i częsta jazda samochodem, brak ćwiczeń i uprawiania sportów, które w naturalny sposób wzmacniają mięśnie przykręgosłupowe może doprowadzić do zmian degeneracyjnych, zwyrodnienia czy skrzywienia i powodują dolegliwości bólowe (czasem bardzo silne, zmuszające do absencji zawodowej), pogarszając tym samym jakość życia. Powodują sukcesywne obniżenie sprawności, potęgują niechęć do wykonywania jakichkolwiek wysiłków, co wpędza pacjenta w mechanizm błędnego koła zmniejszając kondycję kręgosłupa. Narastające dolegliwości bólowe często powodują konieczność długotrwałego stosowania silnych leków przeciwbólowych, narażając pacjentów na powikłania ich stosowania. By po urazie lub operacji ortopedycznej wrócić do pełni sprawności jak najszybciej, rehabilitacja powinna się rozpocząć jak najwcześniej. Jak wykazały badania, uszkodzony staw, mięśnie, złamana kość regenerują się najlepiej w trakcie obciążenia. Kończyny dolne zregenerują się najszybciej podczas chodzenia czy biegania. Niestety z uwagi na złożoność urazów i ewentualne powikłania po operacji kończyn, często wdrożenie intensywnego ruchu, czy nawet pionizacja i obciążanie chorej kończyny jest zabroniona. Czasami trzeba czekać kilka tygodni zanim będzie można rozpocząć rehabilitację. To wydłuża proces leczenia, a nawet pogarsza jego rezultat. Bieżnia antygrawitacyjna rozwiązuje ten problem. Dzięki działaniu antygrawitacyjnemu jest w stanie zmniejszyć obciążenie kończyny nawet o 80%. To oznacza, że sprawdza się świetnie w rehabilitacji osób starszych, po urazach kończyn dolnych, po kontuzji, a także osób z nadwagą czy odchudzających się.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kardiologiczna (ergospirometria)

Rehabilitacja po incydencie kardiologicznym powinna być rozumiana jako nieodzowna część leczenia kardiologicznego i ma za zadanie usprawnić wydolność fizyczną, ułatwić rekonwalescencję, pomóc we wdrożeniu zdrowego stylu życia, czy reagować w razie konieczności pomocą psychologiczną. Zwiększa szanse na przeżycie, wydolność fizyczną, poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, zmniejsza ryzyko kolejnego zawału, niewydolności serca, udarów mózgu, zatorowości płucnej czy zakrzepicy kończyn dolnych. Poprzez lepsze ukrwienie zapobiega niedokrwieniu mięśnia sercowego, poprawia regenerację tkanek oraz komórek nerwowych i tym samym sprawność umysłową. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i poradnictwo w zakresie zdrowego trybu życia możemy nierzadko przywrócić jakość życia pacjenta przed hospitalizacją. Rehabilitacja kardiologiczna powinna być bezpieczna, dostosowana do danego pacjenta, multidyscyplinarna i skojarzona z opieką lekarzy wielu specjalności, a także fizjoterapeutów tak, aby jak najbezpieczniej i najlepszymi rezultatami usprawnić chorego po incydencie kardiologicznym. W Klinice Międzylesie w rehabilitacji kardiologicznej stosowana jest ergospirometria, w której monitorujemy wydolność układu krążenia i oddechowego w trakcie wysiłku wykorzystując ergometr (rower treningowy). Oceniamy pacjenta tak, jak w czasie próby wysiłkowej, w tym EKG oraz ciśnienie tętnicze. Maska tlenowa, którą pacjent zakłada na twarz jest połączona z urządzeniem do pomiaru przepływu wdychanych i wydychanych gazów. Dzięki temu badamy czy u danego pacjenta dochodzi do zmiany wydolności (poprawy lub pogorszenia) ze względów kardiologicznych, z przyczyn płucnych czy problemów mięśniowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dla sportowców (urządzenia robotyczne)

Dążenie do osiągnięcia najlepszych wyników, ciągłe podnoszenie wymagań, chęć rywalizacji z rówieśnikami często wiąże się z intensywnym wysiłkiem, nierzadko na granicy naszych możliwości, co niestety okupione jest urazami, zwłaszcza bez właściwego przygotowania czy rozgrzewki. To przyczynia się do przeciążania stawów, ścięgien, mięśni, kręgosłupa, powoduje mikrourazy i zwyrodnienia, stany zapalne, krwiaki i obrzęki. W rezultacie do powstawania kontuzji. W tym momencie najważniejsza jest rehabilitacja rozpoczęta jak najszybciej i powrót do sprawności fizycznej sprzed kontuzji. W Klinice Międzylesie prowadzimy programy rehabilitacyjne zarówno dla zawodowców, jak i sportowców amatorów. Korzystamy z urządzeń zrobotyzowanych takich jak bieżnia antygrawitacyjna ALTER-G czy przestrzeń terapeutyczna D-WALL.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Schorzenia kręgosłupa (Centaur 3D)

Na bóle kręgosłupa i schorzenia z tym związane (choroby zwyrodnieniowe, skoliozy) co roku cierpi połowa dorosłej populacji. Do chorób kręgosłupa predysponują m.in. podnoszenie ciężarów, uprawianie sportów wyczynowych lub „ponad nasze siły”, a także praca w pozycji siedzącej, czy choroby współistniejące. Niezależnie od przyczyny, choroby kręgosłupa ograniczają aktywność fizyczną, powodują dyskomfort, pogorszenie jakości życia, ale także absencję zawodową, nierzadko konieczność przekwalifikowania się lub całkowite zaniechanie pracy. Istnieje ścisły związek między długotrwałymi bólami krzyża, a procesem zwyrodnieniowym przebiegającym w formie zaniku mięśni przykręgosłupowych. Pogarsza to stabilność centralną, która odpowiada za kontrolę ruchów całego ciała. W Klinice proponujemy pierwsze na świecie urządzenie, które wprowadza nas w nowy wymiar rehabilitacji. Terapia za pomocą robota Centaur 3D nie tylko stymuluje, wzmacnia i stabilizuje mięśnie przykręgosłupowe, ale także na bieżąco ocenia i diagnozuje ich pracę i deficyty mięśniowe. Umożliwia też raportowanie postępów terapii. Dlatego służy nie tylko jako narzędzie terapeutyczne ale także diagnostyczne. Poprzez skoordynowane trójwymiarowe wychylenia i rotacje ciała, organizm jest wprawiany w warunki niestabilności, dzięki czemu impulsy wysyłane do mięśni głębokich generują automatyzm stabilizacji ciała przeciwko sile grawitacji. Efekty terapii są spektakularne i widać je już po pierwszej sesji!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Po endoprotezie (bieżnia antygrawitacyjna)

Duże stawy: kolanowy i biodrowy są narażone na znaczne obciążenia, co z kolei może prowadzić do ich przeciążeń, uszkodzeń mechanicznych lub zwyrodnienia. To powoduje nieodwracalne uszkodzenie tkanki chrzęstnej, postępującego, silnego bólu i związanego z nim przyjmowania przewlekle silnych leków przeciwbólowych, a w konsekwencji niechęci pacjentów do wykonywania jakichkolwiek wysiłków. Zabieg endoprotezoplastyki jest stosowany w leczeniu zmian zwyrodnieniowych oraz w wielu urazach (złamania szyjki kości udowej, złamania w okolicy krętarza). Polega ono na zastąpieniu naturalnego stawu biodrowego sztucznym stawem – endoprotezą. Zabieg, poprzez wyeliminowanie bólu, przywraca utracone czynności tego stawu i umożliwia wykonywanie podstawowych ruchów takich jak chodzenie, podnoszenie ciężarów. Niezbędnym i nieodzownym elementem leczenia oprócz chirurgii jest jak najszybciej rozpoczęta tzw. wczesna rehabilitacja trwająca pierwszych kilka tygodni. Jej celem jest uzyskanie możliwie pełnej sprawności osoby operowanej - szybka pionizacja i uruchomienie chorego. Zabiegi redukują ból i obrzęk, przywracają pełen zakres ruchu w stawie, odbudowują siłę mięśniową. Ponadto przyczyniają się do poprawy mikrokrążenia i tym samym prawidłowego gojenia się rany pooperacyjnej, a także zminimalizowania ewentualnych groźnych dla życia powikłań, jak np. zakrzepica, zatorowość płucna, powikłania oddechowo-krążeniowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Po COVID-19

Osoby, które przebyły COVID-19 wielokrotnie zgłaszają się do swoich lekarzy z powodu negatywnych skutków takich jak zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc, zmniejszona tolerancja wysiłku, powikłania ze strony narządu ruchu (np. osłabienie siły mięśniowej, przewlekłe zmęczenie, bóle stawowo-mięśniowe, zaburzenia równowagi i koordynacji nerwowo-mięśniowej, problemy z koncentracją i pamięcią, bóle głowy). Konsekwencje przebytej choroby ograniczają codzienną aktywność, prowadzą do utraty samodzielności, zwiększają również podatność na infekcje i inne choroby, w efekcie opóźniają lub znaczne ograniczają możliwości zarobkowania, pogarszają jakość życia. Ponadto należy pamiętać o tym, że chory, który był podłączony do respiratora, ma traumatyczne doświadczenia, był całkowicie zależny od innych, towarzyszył mu ból, strach i samotność, często depresja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Po mastektomii

Rehabilitacja poszpitalna kobiet po mastektomii, zarówno radykalnej jak i oszczędzającej, powinna być kompleksowa – prowadzona w ścisłej konsultacji z lekarzem onkologiem oraz rodziną pacjentki. Dlatego ważne jest, by po opuszczeniu szpitala pacjentka kontynuowała usprawnianie w przychodni lub oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej, realizującym program rehabilitacji kobiet po mastektomii. Jej głównym celem zapobieganie i leczenie powikłań oraz zaburzeń wynikających ze specyfiki leczenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pulmonologiczna

Przewlekłe schorzenia płuc, takie jak POChP, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, śródmiąższowe choroby płuc (pylice, zwłóknienia, sarkoidoza) czy nowotwory powodują stopniowe nasilanie dolegliwości takich jak duszność, łatwe męczenie się, osłabienie, uporczywy kaszel i doprowadzają do ograniczenia aktywności. Mała aktywność fizyczna powoduje osłabienie siły mięśniowej, co wprowadza pacjenta w błędne koło ponieważ jeszcze bardziej ogranicza aktywność i możliwości funkcjonalne chorego. Dochodzi ostatecznie do różnego stopnia niepełnosprawności, a ta często powoduje lęk, depresję, wycofanie społeczne. Ostatecznie jakość życia znacznie się pogarsza. Rehabilitacja pulmonologiczna prowadzona indywidualnym torem leczenia w naszej Klinice jest kompleksowa i interdyscyplinarna. Zmniejsza zaburzenia chorobowe takie jak duszność, kaszel, osłabienie. Zmniejsza ilość wydzieliny w oskrzelach uzupełniając leczenie farmakologiczne, zmniejszając tym samym ryzyko zaostrzeń choroby i nawrotów zakażeń. Poprawia sprawność fizyczną, stan psychiczny oraz funkcjonalny, co pozytywnie przekłada się na sytuację społeczną i jakość życia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Odchudzająca

Według WHO nadwaga i otyłość to nieprawidłowe i nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka, które stanowi zagrożenie dla zdrowia. Otyłość została uznana za chorobę i wpisana na listę Międzynarodowych Chorób i Problemów Zdrowotnych. Zarówno nadwaga, jak i (przede wszystkim) otyłość są głównymi czynnikami ryzyka cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo-naczyniowych, kamicy pęcherzyka żółciowego, stłuszczeniowej choroby wątroby, refluksu żołądkowo-przełykowego z trudnością poddającemu się leczeniu. Jest główną przyczyną obturacyjnego bezdechu sennego. Powoduje ponadto zaburzenia hormonalne, niepłodność, wysiłkowe nietrzymanie moczu, chorobę zwyrodnieniową stawów. Bardzo poważnym zagrożeniem, z którego pacjenci nie zdają sobie sprawy, jest istotne zwiększenie ryzyka rozwoju chorób nowotworowych - raka endometrium, piersi, jajnika, gruczołu krokowego, wątroby, pęcherzyka żółciowego i nerki. Przy czym im większy wskaźnik masy ciała (BMI), tym większe ryzyko tych chorób. Według danych WHO, nadmierne odżywienie jest w dzisiejszych czasach częstszą przyczyną zgonów niż niedożywienie. Odpowiednia dieta, dostosowany do możliwości chorego wysiłek fizyczny przy wykorzystaniu specjalistycznych technik i aparatów zapewniają najlepsze efekty, przyczyniają się do poprawy wskaźników metabolicznych, wydolności układów sercowo-naczyniowego i oddechowego oraz układu ruchu, poprawy w zakresie zdrowia psychicznego i seksualnego. Dzięki stosowanej w Klinice Międzylesie bieżni antygrawitacyjnej ćwiczenia są efektywne, a przy tym mniej męczące, zmniejszające obciążenie stawów. Przestrzeń diagnostyczna D-WALL umożliwia z kolei wykonanie każdego ruchu z maksymalną kontrolą, umożliwia precyzyjną analizę wydajności w czasie rzeczywistym. Nowoczesny basen pozwala na ćwiczenia aqua aerobiku. W naszej rehabilitacji skupiamy się również na terapii behawioralnej, która w tym przypadku jest kluczem do sukcesu. W tym aspekcie skupiamy się na właściwej komunikacji z chorym, umiejętności motywowania do zmian, edukacji terapeutycznej oraz unikaniu stygmatyzacji. Każdy pacjent jest inny i zasługuje na indywidualny proces leczenia. Otyłość bowiem może występować u osób bez żadnych dolegliwości lub z wieloma chorobami współistniejącymi, u osób w różnym wieku i reprezentujących różne systemy wartości i preferencji. Każdemu choremu na otyłość dostarczamy niezbędnych informacji i wsparcia, aby rozumiał planowany proces leczenia i poczuł się jego współuczestnikiem, co w leczeniu otyłości jest czynnikiem kluczowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MENTOR: odprężenie i relaks

Stres jest naszą naturalną reakcją na trudne i niebezpieczne sytuacje i zwykle mobilizuje do działania. W tym zakresie jest więc pozytywny. Co innego jeśli jest długotrwały, ukryty lub zbyt silny. Może doprowadzać do nawracających bólów głowy, kłopotów ze snem, lęków, nerwicy, a nawet depresji. Osłabia nasz układ odpornościowy lub zaostrza choroby autoimmunologiczne, doprowadza do zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, np. zawału serca, przewodu pokarmowego, np. choroby wrzodowej. Nadmierny stres powoduje akumulację napięcia objawiającą się m.in. w postaci wzmożonego napięcia mięśniowego, nawet w stanie spoczynku. To doprowadza do bólów kręgosłupa i mięśni oraz osłabienia wydolności fizycznej. W terapii odprężająco-relaksującej stosujemy techniki skutecznie zmniejszające napięcie psychiczne oraz mięśniowe. Poprawa wydolności fizycznej, ustąpienie bólów, wzmocnienie systemu szkieletowo-mięśniowego oraz sercowo-naczyniowego przyczynia się do poprawy nastroju, a tym samym jakości życia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rehabilitacja po udarze

Udar mózgu może być przyczyną trwałej lub czasowej niepełnosprawności. Dlatego tak ważna jest szybko podjęta rehabilitacja i właściwa opieka. W naszych klinikach stosujemy szeroki wachlarz metod terapeutycznych opartych na wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Intensywne programy rehabilitacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb, pozwalają na szybkie osiągnięcie trwałych rezultatów. Nasi pacjenci uczestniczą w ergoterapii, pracując równolegle nad odzyskaniem utraconej samodzielności. Dzięki terapii funkcjonalnej, rehabilitacja jest ciekawsza i bardziej urozmaicona, a pacjenci mocniej angażują się w proces powrotu do zdrowia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rehabilitacja po wypadku

Szybkość rozpoczęcia rehabilitacji po wypadku często decyduje o jej powodzeniu. Przyjęty przez nas model rehabilitacji funkcjonalnej ma na celu realizację celów krótko- oraz długoterminowych. Wykwalifikowany personel medyczny i opiekuńczy wspiera pacjentów w procesie powrotu do zdrowia i odzyskiwaniu pierwotnej sprawności, stosując nowoczesne formy terapii i pracując na wysokiej jakości sprzęcie rehabilitacyjnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rehabilitacja po operacji

Zajmujemy się rehabilitacją osób po operacjach stawu biodrowego, stawu kolanowego, w obrębie kręgosłupa lub po złamaniach kości długich. Już od pierwszego dnia rehabilitacji wszystkie działania fizjoterapeutów koncentrują się na podwyższeniu jakości życia pacjenta poprzez przywrócenie, w maksymalnym stopniu, pierwotnej sprawności. Stosujemy szeroki wachlarz metod terapeutycznych opartych na wytycznych Krajowej Izby Fizjoterapii. Intensywne programy rehabilitacyjne - ćwiczenia usprawniające, trening motoryczny, zabiegi fizykalne - zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości, co pozwala na szybkie osiągnięcie trwałych rezultatów i powrót do życia codziennego sprzed urazu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rehabilitacja ortopedyczna

Naszymi pacjentami są osoby cierpiące z powodu zmian dyskopatycznych czy chorób zwyrodnieniowych. Stosujemy takie metody rehabilitacji, by zapobiegać dalszym zmianom, ograniczającym sprawność i samodzielność. Oferujemy rehabilitację profilaktyczną, dzięki której można często zapobiec operacji. Przyjęliśmy kompleksowe podejście do procesu powrotu do zdrowia, dlatego staramy się wyeliminować lub maksymalnie ograniczać ból i cierpienie pacjenta, nie zapominając o dobrym samopoczuciu i komforcie na każdym etapie pobytu. Proces leczenia każdego pacjenta w naszych klinikach nadzoruje lekarz i specjalista z zakresu rehabilitacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ