Strona Główna / O Nas / Informacja o działalności leczniczej

emeis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 3824, REGON: 017234986,
NIP: 5252208317 jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, zarejestrowanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego, Księga Rejestrowa Nr 7342.

REGULAMIN (plik PDF)

ZAŁĄCZNIKI

  • Jednostki i komórki organizacyjne zakładów podmiotu leczniczego ORPEA Polska (11.07.2022) – nr 1
  • Cennik Przychodni Lekarskiej KIJOWSKA – nr 2
  • Cennik usług jednostek organizacyjnych – nr 3
  • Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych – nr 4
  • Udostępnianie dokumentacji medycznejwysokość opłat
  • Polityka jakości tutaj.