Strona Główna / Informacja dla pacjentów NFZ

Informacje dla pacjentów NFZ

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze
Zakłady opiekuńczo-lecznicze Rozwiń opis

Prowadzimy zakłady opiekuńczo-lecznicze (tzw. ZOL) dla osób dorosłych. Pacjent pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia do wysokości 70% swojego dochodu (ale nie więcej niż 250% najniższej emerytury), natomiast NFZ pokrywa koszty leczenia. W ZOL-u realizujemy usługi obejmujące: świadczenia udzielane przez lekarza i pielęgniarkę, rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, świadczenia psychologa, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne i  dietetyczne, a także edukację zdrowotną. W skład świadczeń wchodzi też zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym: kule, laski, trójnogi, czwórnogi, balkoniki, podpórki, wózki inwalidzkie, przedmioty pinonizujące, cewniki, worki na mocz, pieluchomajtki i ich zamienniki, pieluchy anatomiczne i ich zamienniki, rurki tracheostomijne, materace przeciwodleżynowe (w tym zmiennociśnieniowe). W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych zapewniamy nieodpłatnie badania diagnostyczne i leki.

Kto może skorzystać?

Osoba, która w ocenie skalą Barthel (ocena poziomu samodzielności) – dokonanej przed przyjęciem – otrzymała 40 punktów lub mniej. Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się osób uzależnionych, z zaawansowaną chorobą nowotworową lub psychiczną.

Lokalizacja

Rezydencja ŚWIĘTA JADWIGA

ANTONINA

DĄBRÓWKA

OSTROWIA

Wólka Ostrożeńska (k.Garwolina)
+48 22 888 59 02
ostrowia2@orpea.pl

MARIANNA

Majdan (gm. Wiązowna)
+48 22 888 59 03
marianna@orpea.pl

Potrzebne dokumenty 

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia do ZOL

Komplet dokumentów ZOL – część medyczna

Żywienie dojelitowe (w przypadku konieczności kontynuowania takiej formy żywienia)

Wniosek do Sądu Opiekuńczego (w przypadku braku możliwości wyrażenia świadomej zgody pacjenta na pobyt w ZOL)

Zakłady opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów dorosłych oraz dzieci wentylowanych mechanicznie Rozwiń opis

W Ośrodku Wentylacji Respiratorem KONSTANCJA (w podwarszawskiej Bielawie, gm. Konstancin-Jeziorna) opiekujemy się pacjentami, którzy wymagają wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora. To najnowocześniejsza placówka tego typu w Polsce.

Nasze Atuty

 • Największy pozaszpitalny Oddział Wentylacji Respiratorem w Polsce
 • Jedyna placówka w woj. mazowieckim opiekująca się pacjentami wentylowanymi w trybie stacjonarnym i w warunkach domowych
 • Jedyny ośrodek w Polsce przyjmujący dzieci (minimalna masa ciała dziecka 10 kg)
 • Kontrakt z NFZ nieprzerwanie od kilkunastu lat

Naszym największym sukcesem jest umożliwienie naszym podopiecznym prowadzenia aktywnego trybu życia (m.in. telepraca, wycieczki, wydarzenia kulturalno-artystyczne). Od podstaw opracowaliśmy system opieki i terapii, chroniący osoby korzystające z respiratorów przed infekcjami i powikłaniami. W naszej klinice łączymy wiedzę i technologię – najlepsi specjaliści wspierani są przez elektroniczne systemy monitoringu, zaawansowaną klimatyzację, autorski system zbierania wiedzy o stanie pacjenta, a także rozwiązania służące zarządzaniu pracą personelu.

Lokalizacja

Potrzebne dokumenty 

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia do ZOL

Komplet dokumentów ZOL – część medyczna

Karta kwalifikacji do wentylacji respiratorem

Żywienie dojelitowe (w przypadku konieczności kontynuowania takiej formy żywienia)

Wniosek do Sądu Opiekuńczego (w przypadku braku możliwości wyrażenia świadomej zgody pacjenta na pobyt w ZOL)

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa Rozwiń opis

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest dedykowana przewlekle chorym somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorym z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Obejmuje świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, przygotowanie osoby chorej i rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, czynności pielęgnacyjne, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem oraz w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Usługi świadczymy na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta wypełnioną przez lekarza i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, natomiast osoba objęta opieką, rodzina lub opiekun faktyczny zapewniają środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza. Wizyty pielęgniarskie realizowane są co najmniej 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, a w soboty i dni ustawowo wolne od pracy tylko w przypadkach medycznie uzasadnionych.

Rehabilitacja Lecznicza
Rehabilitacja kardiologiczna Rozwiń opis

Rehabilitacja kardiologiczna jest dedykowana osobom po ostrych zespołach wieńcowych (np. po zawale), plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca.

Kontrakt z NFZ obejmuje następujące świadczenia:

– rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

– rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku dziennym

– rehabilitacja kardiologiczna hybrydowa

W naszej Klinice rehabilitacyjnej Międzylesie w Warszawie świadczymy kompleksowe usługi rehabilitacji kardiologicznej w trzech formach:

 • w ramach pobytu całodobowego (jeśli pacjent musi być pod stałym nadzorem medycznym)
 • w ośrodku dziennym (pacjent przyjeżdża do kliniki na zaplanowane zabiegi rehabilitacyjne)
 • w formie najbardziej nowoczesnej, łączącej pobyt stacjonarny z rehabilitacją w warunkach domowych przy wykorzystaniu telemedycyny

Czas trwania rehabilitacji w warunkach stacjonarnych uzależniony jest od rodzaju rozpoznania głównego oraz rozpoznań współistniejących:

 • rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi – trwa do 5 tygodni bez przerwy, jednak może zostać wydłużona za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ; rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę choroby
 • rehabilitacja kardiologiczna kategoria I: trwa do 3 tygodni bez przerwy, ale może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ; rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę choroby
 • rehabilitacja kardiologiczna kategoria II: trwa do 2 tygodni bez przerwy, ale może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ; rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę choroby

Skierowanie

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej lub rehabilitacyjnej.

Lokalizacje

Klinika rehabilitacyjna Międzylesie

Fizjoterapia ambulatoryjna Rozwiń opis

W ramach kontraktu z NFZ pacjenci mogą korzystać z usług rehabilitacyjnych w naszych klinikach lub w domu. Na rehabilitację może skierować każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub – w przypadku wady postawy kwalifikującej do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu – lekarz specjalista. W ciągu 30 dni od daty wystawienia, skierowanie należy zarejestrować w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, niezależnie od daty rozpoczęcia rehabilitacji. W przeciwnym razie traci ono ważność.

Lokalizacje

OSTROWIA

Wólka Ostrożeńska (k. Garwolina)
+48 22 888 59 02
ostrowia@orpea.pl

Klinika rehabilitacyjna Międzylesie

Rehabilitacja neurologiczna Rozwiń opis

Rehabilitacja neurologiczna jest dedykowana pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, którzy wymagają kompleksowych zabiegów rehabilitacyjnych i całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych

 • kategoria I: trwa do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących i rozpoczyna bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego/układu nerwowego albo do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących – wtedy rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego/układu nerwowego
 • kategoria II: trwa do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 6 tygodni jeśli choroby współistniejące nie występują, rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego/układu nerwowego

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych

 

 • kategoria I: trwa do 9 tygodni bez przerwy; rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę uszkodzenia układu nerwowego
 • kategoria II: trwa do 6 tygodni bez przerwy; rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę uszkodzenia układu nerwowego

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła – odbywa się raz w roku kalendarzowym i trwa do 6 tygodni. Jest dedykowana pacjentom, którzy są już po rehabilitacji, ale wymagają jej kontynuacji w warunkach stacjonarnych.

Skierowanie

W przypadku osób dorosłych, skierowanie na rehabilitację neurologiczną wszystkich grup i kategorii wystawia: lekarz oddziału lub kliniki anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych lub lekarz poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

Lokalizacja

OSTROWIA

Wólka Ostrożeńska (k. Garwolina)
+48 22 888 59 02
ostrowia@orpea.pl

Klinika rehabilitacyjna Międzylesie

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym Rozwiń opis

Dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a jednocześnie nie wymagają oni całodobowego nadzoru medycznego.

W ramach finansowania NFZ, rehabilitacja odbywa się w cyklu od 15 do 30 dni zabiegowych, z wyjątkiem osób z obrzękiem limfatycznym, kiedy czas trwania usprawniania wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

SKIEROWANIE na rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku dziennym wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz – w przypadku schorzeń przewlekłych – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Lokalizacje

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych Rozwiń opis

Jest dedykowana pacjentom po urazach, operacjach, zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy wymagają rehabilitacji pod całodobowym nadzorem pielęgniarskim. SKIEROWANIE na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego oraz – w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej. W ramach finansowania przez NFZ może trwać do 6 tygodni.

Lokalizacje 

OSTROWIA

Wólka Ostrożeńska (k. Garwolina)
+48 22 888 59 02
ostrowia@orpea.pl

MAZOWIA

Klinika rehabilitacyjna Międzylesie

FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Czy dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie przebywającej w ZOL? Rozwiń opis

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak długo może trwać rehabilitacja? Rozwiń opis

Czas trwania rehabilitacji zależy m.in. od: jednostki chorobowej, stanu ogólnego pacjenta oraz od postępu procesu rehabilitacji. Po upływie okresu finansowanego przez NFZ oferujemy dalszy pobyt na zasadach komercyjnych.

Kto może skierować do ZOL-u? Rozwiń opis

Pobyt finansowany lub współfinansowany przez NFZ wymaga skierowania wydanego przez lekarza oraz – w niektórych przypadkach – dodatkowych dokumentów. Udostępniamy wzory potrzebnych dokumentów w opcji “do pobrania”. Więcej w punkcie świadczenia pielęgniarsko-opiekuńcze.

Na jaki okres przyznawana jest refundacja pobytu w ZOL przez NFZ ? Rozwiń opis

NFZ przyznaje refundację na podstawie kryteriów medycznych. Decydujący jest stan zdrowia pacjenta. Dla pobytu w ZOL podstawą jest dokonywana regularnie ocena stanu samodzielności pacjenta według skali Barthel.

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń NFZ Rozwiń opis

Uprzejmie informujemy, że respektujemy uprawnienia wynikające z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.), zgodnie z którym inwalidzi wojenni, wojskowi i kombatanci mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych bez kolejki. Więcej informacji na temat szczególnych uprawnień znajdą Państwo na stronie mazowieckiego oddziału NFZ.