Strona Główna / O Nas / Co nas wyróżnia

Jesteśmy liderem stacjonarnej opieki długoterminowej w Polsce. Od 20 lat rozwijamy sieć nowoczesnych domów opieki i klinik rehabilitacyjnych, w których zatrudniamy wykwalifikowany personel, specjalizujący się w opiece nad seniorem i rehabilitacji. W naszej codziennej pracy – opiekując się seniorami oraz pomagając odzyskać sprawność przez efektywną rehabilitację – kierujemy się zasadami etycznymi, wśród których najważniejsze to szacunek i godność, troska o bezpieczeństwo, uczciwość i jawność. Będąc częścią międzynarodowej Grupy korzystamy z dobrych praktyk i doświadczenia najlepszych!

NASZE WYRÓŻNIKI

  • PERSONEL

Obowiązkowe szkolenie z przeciwdziałania złemu traktowaniu, systematyczne szkolenia wewnętrzne, podnoszenie kwalifikacji, wdrożone procedury

  • HARMONOGRAM DNIA

Animacje/zajęcia rano i po południu, bogata oferta zajęć, wydarzenia kulturalne

  • OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Możliwość indywidualnych konsultacji, dla mieszkańców i rodzin

  • DZIAŁANIA SPOŁECZNE/LOKALNE

wolontariat seniorzy dla seniorów, współpraca z fundacjami, współpraca z władzami lokalnymi, bezpłatne warsztaty dla opiekunów

  • ETYKA

Komitety etyczne oraz aktywna Społeczność w każdym Domu

  • JAKOŚĆ USŁUG PIELĘGNIARSKO-OPIEKUŃCZYCH

Standardy, procedury (jednorazowe myjki, dystrybucja leków wg europejskich standardów – wykluczenie ryzyka pomyłki)

  • PODEJŚCIE DO SENIORÓW

„U nas się nie leży” – indywidualne i grupowe programy rehabilitacyjne/zajęcia usprawniające, aktywizacja

  • OGRÓD

Aktywizacja w plenerze, wycieczki, wyjścia do teatru, spacery

  • TEREN

Monitoring, ogrodzenie, brak barier architektonicznych, winda, bezpieczeństwo

  • TRANSPARENTOŚĆ

Odwiedziny w dowolnym terminie, Dni Otwarte, procedury, Umowa regulująca szczegółowo pobyt, wieloletnia współpraca z NFZ, placówki zarejestrowane jako podmioty lecznicze i/lub zgłoszone we właściwym rejestrze wojewody