Rehabilitacja wczesna po udarze jest nieodłącznym i bardzo ważnym procesem leczenia. Powinna być zastosowana jak najszybciej – najlepiej już w szpitalu, a następnie kontynuowana w profesjonalnej placówce przez doświadczony, wykwalifikowany personel. Takie działanie znacznie zwiększa szanse na wycofanie się deficytów neurologicznych, powrót do samodzielności, poruszania się, komunikowania, powrót do pracy, czy kontynuację swojego hobby. Zaniechanie rehabilitacji – poza brakiem szans na powrót do stanu klinicznego sprzed udaru – może spowodować groźne powikłania m.in. ze strony układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia pracy jelit, gruczołów wydzielania wewnętrznego, rozwoju cukrzycy, a także odleżyn oraz pogłębiania deficytów neurologicznych. Na skutek uszkodzenia komórek nerwowych mózgu może też dojść do afazji, której objawami są niewyraźna mowa, brak możliwości wypowiadania się czy trudności w zrozumieniu słów wypowiadanych przez inną osobę. Poza oczywistą koniecznością wdrożenia jak najszybszego leczenia zarówno szpitalnego, jak i rehabilitacyjnego, czasami nie udaje się uzyskać zadowalającego efektu przy użyciu standardowych metod rehabilitacyjnych. Niezbędne staje się wówczas leczenie rehabilitacyjne z użyciem najbardziej wyszukanych metod rehabilitacyjnych, w tym robotów, a także konieczność opieki interdyscyplinarnego zespołu specjalistów składającego się z lekarzy rehabilitacji, internistów, psychologa, i fizjoterapeutów.

Zakres

Ikona

Indywidualny plan terapii przygotowany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów

Ikona

Terapia ręki oraz reedukacja chodu z wykorzystaniem urządzeń zrobotyzowanych (ReoAmulator, Centaur 3D, ErgoTrainer, schody DST, Luna)

Ikona

Rehabilitacja indywidualna obejmująca ćwiczenia ogólnousprawniające

Ikona

Terapia neurologopedyczna i zabiegi elektrosymulacji podniebienia (w przypadku afazji/terapii mowy)

Ikona

Terapia psychologiczna

Ikona

Terapia zajęciowa

Ikona

Fizykoterapia

Ikona

Opieka lekarska podczas całego pobytu

Domy opieki oferujące usługę

Kliniki

Międzylesie

Klinika Rehabilitacyjna

Mrówcza 124
04-697 Warszawa

+48 22 150 15 50

Dowiedz się więcej