Przewlekłe schorzenia płuc, takie jak POChP, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, śródmiąższowe choroby płuc (pylice, zwłóknienia, sarkoidoza) czy nowotwory powodują stopniowe nasilanie dolegliwości takich jak duszność, łatwe męczenie się, osłabienie, uporczywy kaszel i doprowadzają do ograniczenia aktywności. Mała aktywność fizyczna powoduje osłabienie siły mięśniowej, co wprowadza pacjenta w błędne koło ponieważ jeszcze bardziej ogranicza aktywność i możliwości funkcjonalne chorego. Dochodzi ostatecznie do różnego stopnia niepełnosprawności, a ta często powoduje lęk, depresję, wycofanie społeczne. Ostatecznie jakość życia znacznie się pogarsza. Rehabilitacja pulmonologiczna prowadzona indywidualnym torem leczenia w naszej Klinice jest kompleksowa i interdyscyplinarna. Zmniejsza zaburzenia chorobowe takie jak duszność, kaszel, osłabienie. Zmniejsza ilość wydzieliny w oskrzelach uzupełniając leczenie farmakologiczne, zmniejszając tym samym ryzyko zaostrzeń choroby i nawrotów zakażeń. Poprawia sprawność fizyczną, stan psychiczny oraz funkcjonalny, co pozytywnie przekłada się na sytuację społeczną i jakość życia.

Zakres

Ikona

Rehabilitacja indywidualna obejmująca ćwiczenia ogólnousprawniające/oddechowe

Ikona

Ćwiczenia KARDIO (cykloergometry, bieżnia, marszowe) z monitorowaniem parametrów

Ikona

Terapie psychologiczne

Ikona

Nauka technik relaksacji

Ikona

Edukacja dietetyczna

Ikona

Ergospirometria / testy wysiłkowe

Ikona

Fizykoterapia (jeśli są wskazania)

Ikona

Inhalacje (wg wskazań lekarskich)

Ikona

Optymalizacja farmakoterapii

Ikona

Opieka medyczna podczas całego pobytu

Domy opieki oferujące usługę

Kliniki

Międzylesie

Klinika Rehabilitacyjna

Mrówcza 124
04-697 Warszawa

+48 22 150 15 50

Dowiedz się więcej