Ikona

Skuteczność w minimalizowaniu skutków udaru

Ikona

Wieloletnie doświadczenie w rehabilitacji poudarowej

Ikona

Nowoczesne formy terapii

Udar mózgu może być przyczyną trwałej lub czasowej niepełnosprawności. Dlatego tak ważna jest szybko podjęta rehabilitacja i właściwa opieka. W naszych klinikach stosujemy szeroki wachlarz metod terapeutycznych opartych na wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Intensywne programy rehabilitacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb, pozwalają na szybkie osiągnięcie trwałych rezultatów. Nasi pacjenci uczestniczą w ergoterapii, pracując równolegle nad odzyskaniem utraconej samodzielności. Dzięki terapii funkcjonalnej, rehabilitacja jest ciekawsza i bardziej urozmaicona, a pacjenci mocniej angażują się w proces powrotu do zdrowia.

Rehabilitacja logopedyczna i neurologopedyczna
Oferujemy terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną dla osób, które w następstwie incydentu neurologicznego (urazu czaszkowo-mózgowego), uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym udaru mózgu (niedokrwiennego, krwotocznego) lub innego schorzenia zmagają się z zaburzeniami mowy i języka.
Nadrzędnym celem prowadzonej przez nas rehabilitacji logopedycznej/neurologopedycznej jest odbudowanie utraconych zdolności porozumiewania się oraz reintegracja społeczna ukierunkowana na podniesienie jakości życia pacjenta i stworzenie możliwości powrotu do wcześniejszej aktywności.
Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest analizą dokumentacji medycznej, wywiadem (najczęściej z rodziną lub bliskimi osoby chorej), obserwacją oraz badaniem logopedycznym /neurologopedycznym.
Plan terapii dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjenta. Wybór stosowanej metody podyktowany jest rodzajem zaburzenia oraz kondycją osoby chorej. Nasi doświadczeni specjaliści dysponują rekomendowanymi zestawami materiałów i ćwiczeń, które z powodzeniem wykorzystują w swojej codziennej pracy.
Prowadzimy terapię pacjentów z:

  • Afazją
  • Pragnozją
  • Dyzartrią
  • Dysfagią
  • Demencją
  • Chorobą Alzheimera, Parkinsona
  • Stwardnieniem rozsianym

Rehabilitacja neuropsychologiczna

W zakresie naszych usług, świadczymy wsparcie procesu rehabilitacyjnego, terapią neuropsychologiczną stanów po zaburzeniach czynności mózgu, urazowych uszkodzeniach mózgu, zaburzeniach pamięci i zaburzeniach neurodegeneracyjnych.
Niezbędnym elementem powyższego procesu, jest psychologiczna ocena pacjenta, jak również udzielanie pomocy bliskim w zakresie stosowanych interwencji usprawniających poprawę ogólnej kondycji psychofizjoneurologicznej chorego.
Ocena neuropsychologiczna jest oceną zdolności poznawczych i behawioralnych, jak również stanu emocjonalnego, przy użyciu zestawu standardowych testów i procedur. Różne zdolności umysłowe są systematycznie badane w nadrzędnym celu planowania codziennego funkcjonowania pacjenta. W przypadku nieprawidłowości strukturalnych , stanowi sposób na określenie które funkcje mogą być upośledzone z powodów deficytów w strukturze mózgu oraz określenie stopnia, w jakim mogą być upośledzone.

Ocena neuropsychologiczna zazwyczaj obejmuje:
– wywiad okresowy, testy funkcjonowania intelektualnego, uwagi, uczenia się i pamięci, rozumienia i rozwiązywania problemów, umiejętności wizualizacji i języka, a także nastroju i osobowości
– konsultacje z członkami rodziny, opiekunami pacjentów
– analizę dokumentacji medycznej.

Zakres

Ikona

rehabilitacja po udarze, urazach mózgowo-czaszkowych, urazie rdzenia kręgowego, w stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona i Huntingtona

Ikona

pobyt opiekuńczo-leczniczy z wyżywieniem

Ikona

badanie lekarza prowadzącego

Ikona

konsultacja neuropsychologa lub psychologa

Ikona

badanie fizjoterapeutyczne

Ikona

testy czynnościowe

Ikona

rehabilitacja indywidualna (m.in. terapia manualna, metody neurofizjologiczne, fizykoterapia, trening czynności dnia codziennego) i grupowa

Ikona

terapia logopedyczna / neurologopedyczna

Ikona

program edukacyjny po zakończeniu pobytu

Domy opieki oferujące usługę

Domy opieki

HONORATA

REZYDENCJA

ul. Główna 31
41-503 Chorzów Maciejkowice

+48 22 888 59 13

Dowiedz się więcej
Kliniki

Międzylesie

Klinika Rehabilitacyjna

Mrówcza 124
04-697 Warszawa

+48 22 150 15 50

Dowiedz się więcej
Kliniki

OSTROWIA

Klinika rehabilitacyjna

Wólka Ostrożeńska 15a
08-404 Górzno

+48 22 888 59 02

Dowiedz się więcej
Kliniki

Mazowia

Klinika rehabilitacyjna

ul. Mazowiecka 6/8
00-048 Warszawa

+48 22 888 59 01

Dowiedz się więcej

Poradniki

Wrócić do życia po udarze – poradnik fizjo…

Pojawia się nagle, a potrafi zostawić ślady na całe życie. Rocznie dotyka 15 milionów osób, w tym ponad 60 tysięcy Polaków. Udar – bo o nim mowa – jest trzecią po chorobach serca i nowotworach najczęstszą przyczyną zgonów. Czytaj więcej

Afazja po udarze mózgu – istotna rola reha…

Udar mózgu każdego roku dotyka w Polsce około 70 tysięcy osób, z których prawie połowa do końca życia zmaga się z większą lub mniejszą niepełnosprawnością. Czytaj więcej