Osoby, które przebyły COVID-19 wielokrotnie zgłaszają się do swoich lekarzy z powodu negatywnych skutków takich jak zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc, zmniejszona tolerancja wysiłku, powikłania ze strony narządu ruchu (np. osłabienie siły mięśniowej, przewlekłe zmęczenie, bóle stawowo-mięśniowe, zaburzenia równowagi i koordynacji nerwowo-mięśniowej, problemy z koncentracją i pamięcią, bóle głowy). Konsekwencje przebytej choroby ograniczają codzienną aktywność, prowadzą do utraty samodzielności, zwiększają również podatność na infekcje i inne choroby, w efekcie opóźniają lub znaczne ograniczają możliwości zarobkowania, pogarszają jakość życia. Ponadto należy pamiętać o tym, że chory, który był podłączony do respiratora, ma traumatyczne doświadczenia, był całkowicie zależny od innych, towarzyszył mu ból, strach i samotność, często depresja.

Zakres

Ikona

Kompleksowa rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19

Ikona

Pobyt opiekuńczo-leczniczy z wyżywieniem

Ikona

Opieka medyczna podczas całego pobytu

Ikona

Rehabilitacja indywidualna obejmująca ćwiczenia ogólnousprawniające

Ikona

Ćwiczenia KARDIO (cykloergometry, bieżnia, marszowe) z monitorowaniem parametrów

Ikona

Terapie psychologiczne

Ikona

Nauka technik relaksacji

Ikona

Edukacja dietetyczna

Ikona

Ergospirometria/ testy wysiłkowe

Ikona

Fizykoterapia (jeśli są wskazania)