Jednym z głównych deficytów neurologicznych po udarze mózgu, urazie rdzenia kręgowego i/lub głowy oraz z powodu innych, przewlekłych chorób neurologicznych jest niedowład kończyn. Może on obejmować porażenie jednej lub dwóch kończyn po tej same stronie ciała (połowiczy), obu kończyn symetrycznie – najczęściej dolnych lub czterech kończyn (tzw. tetraplegia). Aby uzyskać jak największy sukces terapeutyczny – ustąpienie niedowładów i umożliwienie powrotu do pełnej sprawności – rehabilitacja powinna być prowadzona przez wykwalifikowany personel fizjoterapeutyczny przy użyciu najnowocześniejszych metod rehabilitacyjnych, które umożliwiają szybkie i bardzo precyzyjne diagnozowanie oraz mierzenie dysfunkcji, a także bardzo wysoką skuteczność terapii.

Zakres

Ikona

Indywidualny plan terapii przygotowany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów

Ikona

Reedukacja chodu z wykorzystaniem urządzeń zrobotyzowanych (ReoAmulator, Centaur 3D, ErgoTrainer, schody DST)

Ikona

Rehabilitacja indywidualna obejmująca ćwiczenia ogólnousprawniające

Ikona

Terapia psychologiczna

Ikona

Terapia zajęciowa

Ikona

Fizykoterapia

Ikona

Opieka lekarska podczas całego pobytu

Domy opieki oferujące usługę

Kliniki

Międzylesie

Klinika Rehabilitacyjna

Mrówcza 124
04-697 Warszawa

+48 22 150 15 50

Dowiedz się więcej