Rehabilitacja po incydencie kardiologicznym powinna być rozumiana jako nieodzowna część leczenia kardiologicznego i ma za zadanie usprawnić wydolność fizyczną, ułatwić rekonwalescencję, pomóc we wdrożeniu zdrowego stylu życia, czy reagować w razie konieczności pomocą psychologiczną. Zwiększa szanse na przeżycie, wydolność fizyczną, poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, zmniejsza ryzyko kolejnego zawału, niewydolności serca, udarów mózgu, zatorowości płucnej czy zakrzepicy kończyn dolnych. Poprzez lepsze ukrwienie zapobiega niedokrwieniu mięśnia sercowego, poprawia regenerację tkanek oraz komórek nerwowych i tym samym sprawność umysłową. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i poradnictwo w zakresie zdrowego trybu życia możemy nierzadko przywrócić jakość życia pacjenta przed hospitalizacją. Rehabilitacja kardiologiczna powinna być bezpieczna, dostosowana do danego pacjenta, multidyscyplinarna i skojarzona z opieką lekarzy wielu specjalności, a także fizjoterapeutów tak, aby jak najbezpieczniej i najlepszymi rezultatami usprawnić chorego po incydencie kardiologicznym. W Klinice Międzylesie w rehabilitacji kardiologicznej stosowana jest ergospirometria, w której monitorujemy wydolność układu krążenia i oddechowego w trakcie wysiłku wykorzystując ergometr (rower treningowy). Oceniamy pacjenta tak, jak w czasie próby wysiłkowej, w tym EKG oraz ciśnienie tętnicze. Maska tlenowa, którą pacjent zakłada na twarz jest połączona z urządzeniem do pomiaru przepływu wdychanych i wydychanych gazów. Dzięki temu badamy czy u danego pacjenta dochodzi do zmiany wydolności (poprawy lub pogorszenia) ze względów kardiologicznych, z przyczyn płucnych czy problemów mięśniowych.

Domy opieki oferujące usługę

Kliniki

Międzylesie

Klinika Rehabilitacyjna

Mrówcza 124
04-697 Warszawa

+48 22 150 15 50

Dowiedz się więcej