Strona Główna / aktualnosci / Otwieramy nowy rozdział

Otwieramy nowy rozdział

Grupa ogłasza nowy rozdział w swojej historii: nową tożsamość i cel skoncentrowany na zapewnieniu spersonalizowanej opieki i wsparcia dla każdej potrzebującej ich osoby.

emeis uosabia ambicje Grupy, która przechodzi transformację, aby lepiej przyczynić się do sprostania głównym wyzwaniom społecznym związanym ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a także starością.

Wraz z emeis otwieramy nowy rozdział w naszej historii. 18 miesięcy po opracowaniu, a następnie wdrożeniu naszego Planu Transformacji, jesteśmy gotowi. Dziś przedstawiamy nasz cel i nową tożsamość: emeis. Nasz plan opiera się na zobowiązaniach związanych z odpowiedzialnością w zakresie socjalnym, społecznym i środowiskowym, które każdego dnia wdrażamy w praktyce we wszystkich naszych placówkach. emeis składa się z 76 000 pracowników i ekspertów, którzy są zaangażowani w pomoc naszym pacjentom, mieszkańcom i innym beneficjentom, a także ich bliskim i opiekunom oraz innym dostawcom opieki: publicznym i prywatnym, firmom i stowarzyszeniom społecznym. Wspólnie staramy się być użyteczni dla wszystkich i pomagać naszemu społeczeństwu stawać się silniejszym, dbając o wszystkich ludzi potrzebujących opieki i wsparcia. emeis to zbiorowy i wymagający plan. Umożliwia nam zapewnienie lepszej odpowiedzi na wyzwania społeczne związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a także starzeniem się społeczeństwa. Ten nowy krok wzmacnia również nasze zobowiązanie do stania się „firmą zorientowaną na cel” – powiedział Dyrektor Generalny Laurent Guillot.

emeis, w starożytnej grece, oznacza „my”. Podkreśla rolę zespołów – pracowników, pacjentów, mieszkańców, ich bliskich oraz innych stron zaangażowanych w opiekę i więzi społeczne. emeis ma również cel: „Razem bądźmy siłą dla potrzebujących wśród nas”. Cel ten, opracowany w ramach ogólnego procesu konsultacji i wkładu wszystkich naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, ucieleśnia szczere przekonanie Grupy: tylko razem, zjednoczeni, sprostamy jednemu z głównych wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem, jakim jest zdrowie i osoby starsze. emeis to coś więcej niż tylko nazwa. To nowa tożsamość: logo, które przedstawia dłonie i pismo odręczne, aby podkreślić pokorę i człowieczeństwo, które są integralną częścią zawodów opiekuńczych. Ręce wspierają i chronią. Wyrażają przywiązanie do człowieczeństwa. Pomarańczowy kolor symbolizuje delikatność i światło w ruchu. emeis to jedna marka dla wszystkich obszarów, w których działa Grupa. emeis wyraża plan, który łączy nasze zespoły, a także przyciąga i zatrzymuje nowych utalentowanych pracowników.

emeis to także zobowiązanie do oferowania członkom naszego zespołu satysfakcjonującej kariery w firmie, która jest inkluzywna, zaangażowana społecznie i chętna do nauki. Już teraz wyróżniamy się na tle innych firm poprzez charakterystyczne inicjatywy mające na celu zapewnienie spersonalizowanej opieki i wsparcia dla każdej osoby wymagającej wsparcia w codziennym życiu. Na przykład poprzez tworzenie domów opieki, które są przyjaznym miejscem do życia , tj. prawdziwe przestrzenie mieszkalne otwarte na otoczenie i oferujące usługi skoncentrowane na interdyscyplinarnym zapobieganiu ryzyku i więziach społecznych. Ponadto mamy, jako grupa, coraz więcej inicjatyw mających na celu poprawę zdrowia psychicznego nastolatków, młodych dorosłych i osób starszych, a także w innych określonych obszarach, takich jak zaburzenia snu. Nowe specjalistyczne działania, takie jak opieka nad chorobami neurologicznymi i sercowo-naczyniowymi, są rozwijane dzięki synergii z innymi podmiotami w sektorze publicznym i prywatnym.

W listopadzie 2022 r. ponownie zdefiniowaliśmy nasze podstawy w naszym planie transformacji: „Z Tobą i dla Ciebie, zmieniając ORPEA”. W centrum tego planu umieściliśmy opiekę i wsparcie naszych zespołów, a także naszych pacjentów i rezydentów. Podjęliśmy również restrukturyzację finansową Grupy, dodając nowych akcjonariuszy w grudniu 2023 roku. Dziś robimy nowy krok, przyjmując nową tożsamość i cel. Dzięki wsparciu naszych nowych akcjonariuszy, w kontekście rosnących potrzeb w zakresie opieki długoterminowej i jej różnorodności, a także poważnych wyzwań w zakresie zdrowia publicznego, z wielką ufnością i większą świadomością znaczenia naszej misji w społeczeństwie, wkraczamy w przyszłość jako emeis” – dodał Laurent Guillot.

Galeria